ประกาศผลสอบวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 11


การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559

. ***ผลการสอบวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 รวมทุกระดับ คลิกดูประกาศผลสอบ ***

*** ปรับปรุง แก้ไขผลสอบ  ม.1 และ ม.4 ***

การมอบรางวัล

 กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณพิธีหน้าเสาธง

  โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ( ๐๙-๘๑๗๖-๔๔๓๗  : คุณครูลักษมี ม่วงคลา)